Litt om vårt firma
Reklame Consult samarbeider med reklamebyråer og anerkjente produkt- og merkevareleverandører.
Gjennom egen produksjon kan Reklame Consult tilby rask levering og vi kan også tilby direkteleveranser og lagerhold for våre kunder.
Reklame Consult tilbyr idèutvikling, design, produksjon og leveranse av enkelt produkter, konsepter eller totalløsninger innen reklame og profilering.

Reklame Consult as ble etablert i Tromsø i 1994.

Forretningsidé
Reklame Consult skal være en serviceinnstilt og lønnsom kvalitetsleverandør av profileringsprodukter som skal styrke kundens profil og merkekjennskap.
Profilering er å skape bedriften
eller organisasjonens “ansikt” i forhold til omverden. Kjernen i profilen er å utvikle et helhetlig bilde og et riktig forhold til menneskene. For enkelte organisasjoner vil det si å løfte den ut av anonymiteten.
En profil kan ikke skapes ved en enkelt profileringskampanje.
Profilen skapes over flere år, ofte som et resultat av alt det bedriften gjør og står for.”

Rune Kongsnes
Daglig Leder

IMG_0428-1_1